Archive for ‘conversations’

21 April, 2013

I need a life, indeed

Guy friend : Habis ini kamu mau ke mana e?
Me              : Ngurus berkas..
Guy friend : Ck, kamu tu, semua orang pada complain ke aku lho jadinya!
Me              : Hahaha aku susah dihubungi?
Guy friend : Ora! Pada ngomong, he mbok kae Aya dikandani.. Ojo kekeselen..

26 November, 2012

Re-Likability Level: Less Than 1 Hour

04.56 pm | A: hanif ga bales sms :(
05.05 pm | H: karena gak suka kamu week :p
05.12 pm | A: ….. :'(
05.50 pm | H: fine. I like you again.

26 November, 2012

After All These Times… She Was Right

Arra : Mba aya tuh mirip olive oil yah
Aya & Rafiq : ….
Aya : Olive oil??
Arra : Err.. iya kan? Olive oiiil
Aya : Kok olive oil siiih
Arra : Itu lhooo cewenya Popeeeyee
Aya : Tapi tapi olive oil kan minyaaak
Arra : Aah ya pokoknya itu, ga tau gimana tulisannya pokonya olive nya popeeeye

Around one or two weeks after, together we typed “olive popeye” in google’s search tab.
And here’s the result…..

:|

Tags: